על חדשנות במשפט – ייפוי כוח מתמשך

גבר חותם על מסמך

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962 (להלן: "החוק"), הוא החוק המרכזי העוסק בכשרותו של אדם לבצע פעולות משפטיות שונות, ובהתאם החוק מגדיר ומסייג אלו אנשים מוגבלים מביצוע פעולות שונות. פרק מרכזי בחוק עוסק בסמכותו של המשפט למנות אפוטרופוס במצבים מסוימים, ובפועל אכן מתמנים אלפי אפוטרופוסים מדי שנה בעיקר לאנשים בעלי ליקוי שכלי או נפשי, מאושפזים במצב של תרדמת ואנשים מבוגרים, שמפאת גילם אינם מסוגלים לדאוג לענייניהם.

אולם מאז נחקק החוק חלו שינויים מרחיקי לכת בתפיסות החברתיות בארץ ובעולם בנוגע לאנשים עם מוגבלויות ואנשים בגילאים מבוגרים. בד בבד, האפוטרופסות שנועדה במקורה לסייע לאנשים שאינם מסוגלים לדאוג לענייניהם ולהגן עליהם מפני ניצול ופגיעה של אחרים, או מפני פגיעה שלהם בעצמם הסתמנה, לעיתים רבות מדי, לכלי המגביל את זכויותיו ואת חרותו של מי שמונה לו אפוטרופוס, לקבל החלטות בנוגע לגופו או רכושו. במסגרת שינויים אלה, הוחלפה הגישה הרואה באלו קבוצות חלשות הזקוקות לסעד ולהתערבות מטעם המדינה, ובמקומה צמחה גישה השמה דגש על כבודם ועל זכויותיהם של אנשים מקבוצות אלה, הן זכויות אזרח שמהן נהנה כל אדם והן זכויות הנובעות ממצבם הייחודי. בהתאם תוקן החוק והוסף לו הסדר משפטי חדשני – ייפוי הכוח המתמשך – אשר מבטא תפיסה חברתית חדשה זו, לגביה נאמר בדברי ההסבר לתיקון לחוק כך:

"גישה זו מבקשת להעצים ולהגביר את עצמאותם של אותם אנשים. הגישה האמורה גם שמה דגש על שונותו ונבדלותו של כל אדם ואדם, על קיומן של מגוון מוגבלויות אשר אין להתייחס אליהן כמקשה אחת וכן על הצורך בכיבוד רצונו של האדם המסוים, עד כמה שאפשר, ושיתופו בהחלטות הנוגעות אליו."

ברוח זו, "ייפוי כוח מתמשך" הוא מסמך משפטי חדשני ששם במרכז את זכותו של כל אדם לחיות את חייו בהתאם לבחירותיו ולרצונו. הוא מאפשר לכל אדם (בעל יכולת ומסוגלות) לקבוע כיצד ייראו חייו בעתיד, אם חלילה יגיע למצב שבו לא יהיה מסוגל לקבל החלטות או לנהל את עניינו בהיבטים מסוימים. כך שבמקום מינוי אפוטרופוס בהתאם לשיטה "הישנה" ייפוי הכוח המתמשך מאפשר למייפה הכוח, בעודו בעל יכולת לקבל החלטות, למנות אנשים לבחירתו – כך שיפעלו בשמו ועבורו בתחומי חייו השונים, ובהתאם להנחיותיו ורצונו בזמן הווה, בעת עריכת ייפוי הכוח המתמשך.

 

* אין במידע לעיל כדי לשמש או להיחשב כייעוץ משפטי ו/או המלצה משפטית ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך על המידע בכל צורה שהיא. כל פעולה שתעשה על פי המידע שלעיל הינה על אחריות הקורא בלבד ולא יהא באלו כדי ליצור יחסי עורך דין לקוח בין הקורא ומחבר המאמר, בין במישרין ובין בעקיפין והמחבר, אינו אחראי בשום צורה ואופן לתוצאות השימוש במידע המוצג.

 

שתפו את הפוסט

השארת תגובה

מגזין מדור לדור - גיליון החודש
מגזין מדור לדור 129
המלצות החודש
לרכישה
לרכישה
לרכישה
לאתר המשחקים
לאתר המשחקים
לאתר המשחקים
צור קשר
advizy.me יצירת שיתופי פעולה בין עסקים בלחיצת כפתור

יצירת שיתופי פעולה בין עסקים בלחיצת כפתור

משחקי חשיבה במבצע - מודעה
הפייסבוק שלנו
האוכל כמשחק
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן