גנבו לכם את שם העסק? יש מה לעשות.

לירן-דיאגרמה

בעידן של רשתות חברתיות ותחרות חופשית, כולנו, כבעלי עסקים, עסוקים כל הזמן בלשמור על המוניטין והשם הטוב של העסק שלנו.

מדובר באינטרס ציבורי בעל השפעות ישירות על תנאי השוק ויעילותו.

חוק עוולות מסחריות, שנחקק בשנת 1999, נועד בין היתר למטרה זו, תוך יצירת תמריצים וחובות שיעודדו המשך סחר בריא לצד הרתעה מסחרית ומניעת יתרון עסקי ותחרות לא הוגנת על דרך מתן פיצויים מעוגנים בחוק של עד 100,000 ₪ ללא הוכחת נזק, בגין כל הפרה.

מפאת קוצר היריעה, אתמקד במאמר זה בשלוש עוולות מרכזיות בחוק: גניבת עין; התערבות בלתי הוגנת ותיאור כוזב.

א. גניבת עין

יסוד גניבת עין מוגדר בסעיף 1 לחוק עוולות מסחריות כך:

"לא יגרום עוסק לכך שנכס שהוא מוכר או שרות שהוא נותן ייחשבו בטעות כנכס או כשרות של עוסק אחר או כנכס או כשרות שיש להם קשר לעוסק אחר".

עוולה זו פירושה הטעיה צרכנית מצד עוסק, במעשה ו/או במחדל, במטרה שייחשבו כמוצרים או שירותים של עוסק אחר. משול הדבר למעין "חיקוי מסחרי".

הטעיה שכזו יכולה להיגרם בדרכים שונות (למשל, שימוש בשם או לוגו/סימן דומה על גבי המוצר).

במסגרת זו, בית המשפט בוחן בין היתר את הרכיבים הבאים:
יסוד המוניטין- היינו, האם קיים מוניטין למוצר המקורי באופן שהציבור מזהה את המוצר, סימנו, תיאורו או שמו עם עסקו של הנפגע. הלכה פסוקה היא כי הזכות המוגנת על ידי עוולת גניבת העין הינה המוניטין השייך לבעל הטובין (ליצרן או הספק) וכי המדובר בזכות קניינית.

יסוד ההטעיה- היינו, האם קיים חשש סביר להטעיית הציבור לחשוב כי טובין של המעוול לכאורה הם בעצם של הנפגע.
המבחן להוכחת יסוד ההטעיה, הוא מבחן משולש, המורכב משלושה רכיבים:
א. מבחן המראה והצליל- כלומר האם קיים דמיון בין המוצרים השונים, שמותיהם, חזותם, באופן העלול ליצור חשש להטעיה. המבחן ייעשה במבט רחב ביחס למוצר בכללותו ולא של רכיבים נפרדים ממנו (למשל, בחינת שני מוצרים העומדים על מדף במרכול ולא של מוצר בנפרד).
ב. מבחן סוג הלקוחות וסוג הטובין-
מבחן סוג הלקוחות מורכב משני תת מבחנים:
האחד, האם המוצרים פונים לאותו חוג לקוחות- היינו ללקוח הסביר או שמא ללקוח מיומן ובעל מקצוע.
השני, כיצד משפיעה זהותם של הלקוחות הנוהגים לרכוש את הסחורה על הסיכוי להטעיה. ככל שמדובר בחוג לקוחות מנוסה ומקצועי, כך מצטמצם אפוא הסיכוי להטעיה.

מבחן סוג הטובין- כיצד סוד ואיכות הטובין עלולים להשפיע על הטעית הצרכן. הרציונל הטמון בכך הוא שככל שמדובר במוצר יקר יותר, כך יהיה הצרכן בררן וסלקטיבי יותר ולכן, החשש מפני הטעיה יקטן.

.ג. מבחן כללי של נסיבות- מדובר במבחן רחב על פי שיקול דעתו של בית המשפט לקבוע קיומו של חשש סביר מפני הטעיה, תוך בחינת פרמטרים שונים שאינם נמנים עם המבחנים הקודמים (למשל, ניסיונות חיקוי של המוצר בעבר; מס' היצרנים בשוק המייצרים את אותו המוצר; איכות המוצרים של התובע והנתבע ומידת תום הלב של הנתבע).

בית המשפט העליון קבע כעקרון מנחה כי אין חשש להטעיה הגם ומדובר במוצרים בעלי דמיון מסחרי כל עוד ניתן לבדל בין מקורות המוצר (לדוג' אריזות שונות), או אז לא תקום עילה בגין גניבת עין [ע"א 945/06 Genreral Mills Inc נ' משובח תעשיות מזון בע"מ (לא פורסם)].

ב. תיאור מסחרי כוזב
בסעיף 2 לחוק מוגדרת עוולה זו כך:
א) לא יפרסם עוסק מידע ולא יגרום לפרסום מידע, אשר הוא יודע או שהיה עליו לדעת שהוא אינו נכון, לגבי עסק, מקצוע, נכס או שירות, שלו או של עוסק אחר.
ב) המפיץ פרסום של עוסק אחר או מטעמו הכולל תיאור כוזב, או מי שהחליט בפועל על פרסום תיאור כוזב כאמור, לא יישא באחריות לפי סעיף זה, אלא-אם-כן ידע שהתיאור כוזב, או שהתיאור כוזב על פניו."
על בעל עסק חל איסור לפרסם מידע או לגרום לפרסום מידע, כאשר הוא יודע או עליו לדעת שאינו נכון, לגבי עסק, מקצוע, נכס, שירות שלו או של אחר, באופן הגובל בשקר במפגיע והטעיה.

ג. התערבות בלתי הוגנת

סעיף 3 לחוק קובע כי:
"לא ימנע ולא יכביד עוסק, באופן לא הוגן, על גישה של לקוחות, עובדים או סוכנים אל העסק, הנכס או השירות של עוסק אחר".

רכיבי העוולה:
1. קיומם של שני עוסקים, התובע והנתבע;
2. העוסק המעוול מונע או מכביד על גישת לקוחות, עובדים או סוכנים אל עסקו או אל הנכס או השירות של התובע;
3. פעולת המעוול נעשית באופן לא הוגן.

לצד מתן פיצוי כספי, כאמור, בית המשפט רשאי, במקרים קשים יותר, למנות בצו כונס נכסים ולהסמיכו להיכנס לחצרים המוחזקים על ידי הנתבע או על ידי צד שלישי, לשם חיפוש ותפיסת נכסים או שימשו לביצועה או לשם תפיסת ראיות אשר קיים חשש סביר להעלמתן, וכן להטיל ערבויות וסנקציות נוספות.

משרד עו"ד לירן ינקוביץ עוסק בעוולות מסחריות והגנה על מוניטין ושם טוב של בתי עסק, לא פעם על דרך פשרות חכמות, תוך התאמת פתרון משפטי יעיל ומהיר לפי צרכי הלקוח.

משרד עו"ד לירן ינקוביץ
לשון הרע, הגנה על מוניטין ושם טוב לבתי עסק
נייד: 054-6917337; פקס: 077-3181533
דוא"ל: [email protected]
אתר אינטרנט: http://ly-law.zapweb.co.il/

שתפו את הפוסט

השארת תגובה

מגזין מדור לדור - גיליון החודש
מגזין מדור לדור 128
המלצות החודש
לרכישה
לרכישה
לרכישה
לאתר המשחקים
לאתר המשחקים
לאתר המשחקים
צור קשר
advizy.me יצירת שיתופי פעולה בין עסקים בלחיצת כפתור

יצירת שיתופי פעולה בין עסקים בלחיצת כפתור

משחקי חשיבה במבצע - מודעה
הפייסבוק שלנו
האוכל כמשחק
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן