חירות וזכויות…..

ילד מחופש למטוס

אנחנו נכנסים לרצף של תקופה בה הערכים של חירות, חופש וזכויות עולים שוב לתודעה הלאומית שלנו.
חירות וחופש בחג הפסח.
חירות וזכויות ביום הזיכרון לשואה.
חירות ועצמאות ביום הזיכרון וחג העצמאות.
השאלה הנשאלת היא מהי חירות ומהו חופש?
חירות האדם היא עקרון יסוד
במקרא, פרק א' של ספר בראשית, אלוהים נותן את כל מה שברא לשלטונו ומרותו של האדם "ויאמר להם אלהים פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשה, ורדו בדגת הים ובעוף השמים ובכל החיה הרומשת על הארץ" (בראשית א' 28). אולם, כבר בפרק פרק ב' שבבראשית. כאן מוצג האדם כמי שנברא לעבוד ולשמור את גן העדן. הוא אינו ריבון לעשות בגן ככל העולה על רוחו. ה' מצווה עליו שלא לאכול מפרי עץ הדעת, ומשהוא מפר את מצוות ה', הוא נענש בידי האל המודיע לו "ארורה האדמה בעבורך בעצבון תאכלנה כל ימי חייך… בזעת אפיך תאכל לחם….". משמע, גם לחירות יש גבולות של חוקים והמפר אותם נענש.
חירות מהי?
מצב שבו אדם הוא אדון לעצמו והוא רשאי לפעול כרצונו ללא מגבלות.
הפילוסוף ג'ון לוק ראה את הזכות לחירות כזכות טבעית של כל אדם.
*משמעותה של הזכות לחירות היא שהאדם הוא יצור עצמאי שמנהל את חייו באוטונומיה.
*לכל אדם יש זכות לקבל החלטות לגבי חייו באופן עצמאי וללא התערבות של גורם חיצוני ולחיות את חייו באופן שהוא רואה לנכון.
*הזכות לחירות היא זכות טבעית שמוענקת לאדם מעצם היותו אדם.
*במדינה דמוקרטית לכל אדם החירות לבטא את דעתו באופן חופשי.
לשלטון אסור לשלול את הזכות הזו כיוון שהוא אינו מעניק אותה לאדם. עם זאת, ישנם מקרים בהם יש צורך להגביל את חירותו של האדם: אם הוא מהווה סכנה לעצמו, במקרה שהוא פוגע בזכויות של אדם אחר או שהוא פוגע בחברה ובסדר הציבורי.
זה לא היה מאז ומעולם
במשטרים רבים בעולם, התקיים לאורך שנים רבות מצב שבו חלק מבני האדם לא היו בני חורין, אלא נחשבו לרכושם של בני אדם אחרים. שלילת החירות יכולה להיות מוחלטת במצב שאנשים היו עבדים או מקיומם של חוקים ותקנות השוללים חירויות כמו, כמו חופש העיסוק, חופש הדת, חופש הביטוי, החופש לבחור ולהיבחר, וזכות הקניין. מצב נפוץ של שלילת חירות במדינות מסוימות עד ימינו.
החל מאמצע המאה ה-18, התפתח מושג "הזכויות הטבעיות" ביחס לזכויות שיש לכל אדם באשר הוא אדם. הזכות לחירות נחשבת לאחת מזכויות טבעיות אלה, וחלה חובה מוסרית על כל מדינה להעניק לאזרחיה. למרות זאת יש עדיין מדינות שאינן מאפשרות את הזכות לחירות לכל אזרחיה.
• הצהרת זכויות האדם שפרסמה האספה המכוננת הלאומית בצרפת ב-26 באוגוסט 1789.
• ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם, שאומצה על ידי עצרת האו"ם ב-10 בדצמבר . 1948
חג חירות שמח לכולם
חופש וזכויות שוות לכולם
דבורה רוטמן
נומרולוגית

.

שתפו את הפוסט

השארת תגובה

מגזין מדור לדור - גיליון החודש
מגזין מדור לדור 128
המלצות החודש
לרכישה
לרכישה
לרכישה
לאתר המשחקים
לאתר המשחקים
לאתר המשחקים
צור קשר
advizy.me יצירת שיתופי פעולה בין עסקים בלחיצת כפתור

יצירת שיתופי פעולה בין עסקים בלחיצת כפתור

משחקי חשיבה במבצע - מודעה
הפייסבוק שלנו
האוכל כמשחק
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן